Wisła Szczucin

Liga Halowa Juniorów M3odszych 08/09

W ramach przerwy zimowej w Tarnowie, jak co roku rozegrano Lige Halow1 Juniorów M3odszych. W tych w3aonie zawodach wzieli udzia3 zawodnicy Wis3y Szczucin z roczników '92 i '93. Na hali sportowej TOSiR wyst1pi3o 14 dru?yn - w tym a? 7 tarnowskich: Unia I i II, Tarnovia I, II i III oraz Metal i Iskra, stawke uzupe3ni3y: Tarnowiec, Ryglice, Wolania, D1brovia, Jadowniczanka, Ladna i nasza Wis3a. Grano systemem "ka?dy z ka?dym", mecz trwa3 15 minut - bez zmiany pó3 gry. W spotkaniach grano po 5 zawodników (w tym bramkarz). Rozgrywki podzielono na 7 kolejek, granych w weekendy. Stawk1 turnieju by3 awans dwóch najlepszych dru?yn do Fina3ów Halowych Mistrzostw Ma3opolski.

Jedn1 z tych dwóch najlepszych dru?yn - co nas niezmiernie cieszy - okaza3a sie w3aonie nasza juniorska Wis3a! Nasi m3odzi pi3karze po 13 meczach zanotowali 8 zwyciestw, 2 remisy i 3 pora?ki - w sumie 27 punktów, które ostatecznie da3o im 2 miejsce w tabeli. Tyle samo punktów zdoby3a równie? Unia Tarnów, jednak ogólny bilans bramkowy korzystniejszy mia3a Wis3a (w bezpoorednim pojedynku pad3 remis) i to ona zaje3a miejsce daj1ce awans. Natomiast pierwsze miejsca przypad3o Tarnovii Tarnów. Nasi juniorzy wyst1pili w nastepuj1cym sk3adzie:

Piotr Strycharz - bramkarz (92)
Dawid Nowak (93)
Rados3aw Furga3 (92)
Mateusz Labuz (92)
Sebastian Bator (93)
Tomasz Pietras (92)
Tomasz Sosin (93)
Mateusz Garbacz (92)
Gabriel Sza3ach (93)

Wyniki odnieoli nastepuj1ce:

Wis3a - D1brovia 3:0 (Bator, Sosin, Nowak)
Wis3a - Unia II 2:2 (Bator, Sosin)
Wis3a - Unia I 0:1
Wis3a - Tarnovia I 5:0 (3 x Bator, Sosin, Nowak)
Wis3a - Ryglice 4:0 (2 x Sosin, Bator, Nowak)
Wis3a - Iskra 3:1 (Sosin, Bator, Labuz)
Wis3a - Tarnovia III 0:0
Wis3a - Tarnovia II 0:1
Wis3a - Tarnowiec 2:0 (Labuz, Sosin)
Wis3a - Wolania 1:0 (Bator)
Wis3a - Jadowniczanka 1:0 (Bator)
Wis3a - Ladna 1:3 (Bator)
Wis3a - Metal 2:0 (Furga3, Nowak)

Teraz naszych juniorów czeka wyjazd na fina3, gdzie zagraj1 najlepsi z Ma3opolski. Fina3 Halowych Mistrzostw odbedzie sie 7 lutego (sobota) w Krakowie. Aren1 pi3karskich zmagan bedzie hala balonowa MKS Cracovia przy ul. Wielickiej. Do fina3ów zakwalifikowa3o sie 8 dru?yn - po dwie z Ma3opolski Zachodniej (Unia Oowiecim, LKS —arki), z Nowego S1cza (Luban Maniowy, Glinik Gorlice), z Krakowa (Hutnik Kraków, Wis3a Kraków) oraz z Tarnowa (Tarnovia Tarnów, Wis3a Szczucin). Zespo3y podzielono na dwie grupy A i B, z których do pó3fina3ów awansuj1 po dwie najlepsze dru?yny, które walczya bed1 o ocis3y fina3. Wis3a zagra w grupie A z Hutnikiem, —arki i Luban. Pocz1tek zawodów o godzinie 10.00.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863568 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.