Wisła Szczucin

TOP 10 meczów Wis3y w ostatnich 6 latach

Pokusiliomy sie o zestawienie 10 spotkan Wis3y, które w pewien sposób szczególnie przeszy3y do historii naszego szczucinskiego klubu. W tym zestawieniu braliomy jedynie pod uwage mecze z ostatnich 6 lat, czyli od sezonu 2002/03 do aktualnego. Wis3a w tym czasie rozegra3a blisko 300 spotkan oficjalnych i nieoficjalnych, a my z pooród nich wybraliomy wed3ug nas 10 najbardziej zapadaj1cych w pamiea - klasowych meczy Wis3y. Braliomy nie tylko pod uwage poziom pi3karski tych spotkan, ale równie? presti? i pewn1 symbolike tych meczy. W naszym zestawianiu mamy nie tylko pojedynki ligowe, ale równie? pucharowe, a nawet jeden sparing. Nie brakuje w nim zwyciestw Wis3y, jak i pora?ek czy remisów. A wiec przedstawiamy nasze TOP 10 w ostatnich 6 latach. Spotkania u3o?one s1 od rozgrywanego najpóYniej do najwczeoniejszego.

Wis3a Szczucin - Unia Tarnów 1:0 (0:0) - 16.11.2002
Jest koncówka rundy jesiennej sezonu 2002/03. Nasza dru?yna wyomienicie nie tylko radzi sobie w lidze, ale równie? w Pucharze Polski na szczeblu tarnowskim. Po przejociu kolejnych rund, Wis3a w awierafinale trafia na ówczesnego III-ligowca - tarnowsk1 Unie. Przed meczem nikt chyba nie spodziewa3 sie, ?e Wis3a bedzie w stanie stawia opór popularnej Unii. A jednak! Mimo przewagi tarnowskiej dru?yny nie dajemy sobie strzelia gola, a w 83 min kapitalnym strza3em z rzutu wolnego w samo „okienko” bramki popisuje sie Jaros3aw Bedkowski! Wspania3y gol daje Wiole zwyciestwo, które uwiencza dobr1 postawe w rundzie jesiennej Wis3y i daje obiecuj1ce perspektywy na runde rewan?ow1 w lidze, jak i o dalsz1 walke w pucharze.

Wis3a - Unia 1:0 (0:0) - awierafina3 Pucharu Polski
1-0 Jaros3aw Bedkowski 83

Sedziowa3: Rafa3 Hajduk z —abna
—ó3te kartki: brak
Widzów: 300

Wis3a: Lukasz Bebel - Krystian Knaga, Jaros3aw Bedkowski, Robert Nowakowski, Marcin Chrab1szcz - Witold Smao (87 Jakub G1dek), Artur Koza, Jerzy Smao, Piotr Kozio3 (80 Lukasz Sieczkowski) - Pawe3 —aba, Krzysztof Bedkowski (80 Pawe3 Obara).

Unia: Lisak - Wójcik, Wstepnik, D. Bartkowski - Jarmu3a (78 Juszczyk), Radlinski, Chrobak, Babiarz (76 L. Bartkowski), Jedrusik (46 Fryo) - Ho3da (73 P. Kordela).

Wis3a Szczucin - Bochenski KS 2:2 (1:0), po dogr. 1:1, karne 1:3 - 07.05.2003
Ci1g dalszy Pucharu Polski z sezonu 2002/03. Wis3a po wyeliminowaniu wy?ej wspomnianej Unii, w pó3finale po rzutach karnych pokona3a IV ligow1 Wolanie Wole Rzedzinsk1 i zagra3a w finale Pucharu Polski! Fina3owe spotkanie odby3o sie na neutralnym terenie - w Miko3ajowicach, gdzie Wiole przysz3o mierzya sie z ówczesnym liderem IV ligi - Bochenskim KS. Mecz by3 bardzo emocjonuj1cy i nie brakowa3 w nim wielu akcji oraz bramek. W ca3ym przekroju spotkania niespodziewanie to w3aonie Wis3a mia3a wiecej sytuacji... W ci1gu tego meczu dwa razy prowadziliomy - 1:0 po golu Lukasza Bielaszki i 2:1 po golu Paw3a —aby, jednak BKS za ka?dym razem doprowadza3 do remisu. Gdy po regulaminowych 90 minutach utrzyma3 sie wynik 2:2 przyszed3 czas na dogrywke, w której tym razem to dru?yna z Bochni wysz3a na prowadzenie 2:3. Jednak Wis3a piea minut póYniej po pieknym strzale Micha3a G1dka doprowadzi3a do remisu! Ostatecznie o wszystkim zadecydowa3y rzuty karne, które niestety lepiej wykonywali pi3karze z IV ligi. Mimo to wystep w finale na szczeblu okregu by3 historycznym osi1gnieciem. Jeszcze nigdy dot1d Wis3a nie zagra3a tak wysoko w Pucharze Polski.

Wis3a - BKS 2:2 (1:0), po dogr. 1:1, karne 1:3 - fina3 Pucharu Polski
1-0 Lukasz Bielaszka 38
1-1 Daniel Popiela 59
2-1 Pawe3 —aba 63
2-2 Daniel Policht 85
2-3 Daniel Policht 100
3-3 Micha3 G1dek 105

Mecz odby3 sie w Miko3ajowicach.

Sedziowa3: M. Migdu3a z Tarnowa.
—ó3te kartki: Nowakowski - Serafin.
Widzów: 400.

Wis3a: Ryszard Kepa - Krystian Knaga, Jaros3aw Bedkowski, Robert Nowakowski, Witold Smao (117 Pawe3 Obara) - Lukasz Bielaszka (80 Tomasz Kowal), Artur Koza, Jerzy Smao (89 Jerzy Micek), Micha3 G1dek - Krzysztof Bedkowski, Pawe3 —aba.

BKS: Szara - Policht, Serafin, Puka, Jacak - Wiesek (91 P1czek), Rachwa3 (46 Popiela), Kukla, Leoniak - Dudek (19 Buras), Krzywda.

Cie?kowianka Cie?kowice - Wis3a Szczucin 1:4 (0:1) - 18.05.2003
Nadal sezon 2002/03. Kilka dni po tym, jak Wis3a zawojowa3a Puchar Polski, w Cie?kowicach zagra3a - tym razem ligowy pojedynek - który równie? wpisa3 sie w historie szczucinskiej dru?yny. Bo w3aonie dzieki wygranej z Cie?kowiank1, Wis3a na piea kolejek przed zakonczeniem sezonu do31czy3a do Tuchovii, zapewniaj1c sobie historyczny awans do IV ligi! Nasz zespó3 wtedy w lidze szed3 jak burza, a z Cie?kowiank1 by3o to 10 zwyciestwo z rzedu (ostatecznie skonczy3o sie na passie 12 wygranych z rzedu), które przypieczetowa3o awansem owietn1 gre naszych pi3karzy.

Cie?kowinka - Wis3a 1:4 (0:1)
0-1 Tomasz Kowal 12
0-2 Pawe3 —aba 84
1-2 Lukasz Ziecina 85
1-3 Krzysztof Bedkowski 88
1-4 Krzysztof Bedkowski 90.

Sedziowa3: R. Kie3basa z Tarnowa.
—ó3te kartki: Szymanski - Knaga, K. Bedkowski.
Widzów: 200

Cie?kowianka: R. Truchan - Waza (79 Podobinski), Kielar, Szuminski (73 Uchwat), Gut - Szymanski, Sobol, M. Truchan, Buako (65 Mróz) - Gucwa, L. Ziecina.

Wis3a: Lukasz Bebel - Jerzy Micek, Robert Nowakowski, Micha3 G1dek, Krystian Knaga, Witold Smao (87 Jakub G1dek) - Micha3 G1dek, Tomasz Kowal, Jerzy Smao, Lukasz Bielaszka (89 Pawe3 Obara) - Krzysztof Bedkowski, Pawe3 —aba.

Wis3a Szczucin - Widzew LódY 1:2 (1:2) - 13.07.2003
Do Szczucina przyje?d?a wielki Widzew LódY! By3o to towarzyskie spotkanie - nagroda dla Wis3y za historyczny awans do IV ligi. Mecz zgromadzi3 ponad 1500 widzów. W zespole Widzewa nie zabrak3o reprezentantów Polski, takich jak: Jerzy Podbro?ny, Patryk Rachwa3 czy Micha3 Stasiak. Mimo wielu I-ligowych pi3karzy, którzy zagrali w tym meczu chyba najwieksz1 „atrakcj1” dla szczucinskiej widowni by3 ówczesny trener 3ódzkiej dru?yny - Franciszek Smuda. Spotkanie zakonczy3o sie zwyciestwem Widzewa 1:2. Bramke dla Wis3y strzeli3 Pawe3 —aba, natomiast dla gooci Patryk Rachwa3 i S3awomir Nazaruk.

Wis3a - Widzew 1:2 (1:2) - sparing
0-1 Patryk Rachwa3 3
1-1 Pawe3 —aba 22
1-2 S3awomir Nazaruk 29

Sedziowa3: Pawe3 Lachut ze Szczucina
Widzów: 1500

Wis3a: Ryszard Kepa (46 Pawe3 Kasprzyk) - Robert Nowakowski, Jaros3aw Bedkowski, Jerzy Micek (46 Pawe3 Dorosz), Krystian Knaga (46 Rafa3 Oleksy) - Jerzy Smao (62 Tomasz Kowal -zmiana powrotna), Tomasz Kowal (46 Arkadiusz Kozaczka), Micha3 G1dek, Lukasz Bielaszka (46 Witold Szczurek) - Pawe3 —aba (75 Lukasz Sieczkowski), Krzysztof Bedkowski (75 Pawe3 Obara).

Widzew: Kula (46 Fedzin) - Gostynski (58 Bernard), Stasiak (25 Bednarczyk), Nazaruk (53 Przybylski), Bonk (17 B3achnio) - Podbro?ny (46 Pawlak - zmiana powrotna), Pawlak (34 Sienczewski), Cichon (21 Rybski), Boldt, Akva, Rachwa3 (30 Gallardo).

Wis3a Szczucin - Tuchovia Tuchów 3:3 (3:2) - 17.08.2003
Inauguracja IV ligi w Szczucinie! By3o to drugie spotkanie, ale pierwsze u siebie w IV lidze. I od razu pojedynek na miare pi3karskiego klasyka z odwiecznym rywalem z Tuchowa. Po 17 minutach by3o ju? 0:2 dla gooci, jednak Wis3a jeszcze przed przerw1 doprowadzi3a do remisu i wysz3a na prowadzenie! Niestety w drugiej po3owie, w koncówce spotkania straciliomy bramke i mecz ostatecznie zakonczy3 sie remisem. To spotkanie obejrza3o ponad pó3 tysi1ca widzów.

Wis3a - Tuchovia 3:3 (3:2)
0-1 S3awomir Stec 2
0-2 Mariusz Ustjanowski 17
1-2 Krzysztof Bedkowski 18
2-2 Arkadiusz Kozaczka 34 - karny
2-3 Tomasz Kowal 45
3-3 Krzysztof Ró?ycki 88

Sedziowa3: Leszek Krzelowski z Myolenic
—ó3te kartki: Kotlarz, —ydowski, P. Stec - Oleksy, K. Bedkowski
Widzów: 500

Wis3a: Lukasz Bebel 5 - Jaros3aw Bedkowski 5, Krystian Knaga 5, Robert Nowakowski 5, Rafa3 Oleksy 5 - Tomasz Kowal 6 (84 Jerzy Micek), Pawe3 Dorosz 6, Jerzy Smao 5, Micha3 G1dek 5 - Krzysztof Bedkowski 6, Arkadiusz Kozaczka 5 (82 Lukasz Sieczkowski).

Tuchovia: —ydowski 4 (46 Budzynski 5) - Kotlarz 4, B. Grzebien 5, Ró?ycki 5, Sikora 5 - Ustjanowski 6, Okaz 5, Salwa 5 (76 Wioniowski), Bobak 5 (46 L. Ropski 5) - S. Stec 6, Giera3t 5.

Huragan Waksmund - Wis3a Szczucin 3:3 (2:2) - 19.06.2004
Ostatnie spotkanie sezonu 2003/04 - mecz o bya albo nie bya w IV lidze. Tylko zwyciestwo dawa3o Wiole cien szansy na utrzymanie sie. Spotkanie te wiec, nale?a3o do tych z gatunku walki o ?ycie, a przebieg meczu sprawi3 wiele emocji. Mimo, ?e Huragan przed tym spotkaniem mia3 pewne utrzymanie to nie zamierza3 u3atwiaa zadania walcz1cej o byt w IV lidze Wiole. Na potwierdzenie tego wystarczy zaznaczya, ?e gospodarze nie przebierali w orodkach, w efekcie czego zostali ukarani dwiema czerwonymi kartkami. Niestety Wis3a nie potrafi3a wykorzystaa liczebnej przewagi, a wynik spotkania zmienia3 sie jak w kalejdoskopie i ostatecznie pad3 remis 3:3, który ca3kowicie przekreoli3 szanse na utrzymanie. Spotkanie, w którym nie potrafiliomy wygraa - mimo, ?e od 44 min rywal gra3 w dziesieciu, a od 63 nawet w dziewieciu (!) - ukaza3o dobitnie brutaln1 prawde o tym, ?e klub nie dorós3 jeszcze do wystepów na IV-ligowych boiskach. Tym samym zakonczy3a sie jednosezonowa przygoda Wis3y w IV lidze...

Huragan - Wis3a 3:3 (2:2)
1-0 Rafa3 Str1czek 16
1-1 Pawe3 Dorosz 26
1-2 Pawe3 Tomaszowicz 41 - karny
2-2 Stanis3aw Strama 45 - karny
2-3 Pawe3 —aba 60
3-3 Stanis3aw Strama 83

Sedziowa3: Idzi Kucharczyk z Olkusza
—ó3te kartki: Str1czek, Krzystyniak - Kuter, Sieczkowski, Zielinski
Czerwone kartki: Grela (44. - zagranie pi3ki rek1 w polu karnym), Ga3dyn (63. - niesportowe zachowanie)
Widzów: 150

Huragan: Filipiec 4 (46 K. Waksmundzki 5) - Anio3 5, Grela 0, S. Strama 7, J. Strama 5 - Zagata 6 (80 Rogal), Pietkun 5 (75 Walczak), Krzystyniak 6, Ga3dyn 0 - Str1czek 7, Dro?d? 6.

Wis3a: Lukasz Bebel 6 - Piotr Kuter 5, Robert Nowakowski 5, Jaros3aw Bedkowski 4, Witold Smao 4 (65 Jerzy Micek) - Lukasz Sieczkowski 5, Jerzy Smao 4 (75 Marcin Kapel), Pawe3 Tomaszowicz 4 (80 Krzysztof Bedkowski), Pawe3 Dorosz 6 - Tomasz Zielinski 4, Pawe3 —aba 4.

Polan —abno - Wis3a Szczucin 4:4 (3:1) - 25.09.2004
Jeden z najbardziej emocjonuj1cych meczy z sezonu 2004/05 i derbowych pojedynków z Polanem w ostatnich latach. W —abnie odby3 sie prawdziwy festiwal bramkowy. Po pierwszej po3owie gospodarze schodzili z korzystnym wynikiem 3:1. Jednak tu? po przerwie Wis3a strzeli3a kontaktowego gola na 3:2, niestety chwile póYniej Polan podwy?szy3 na 4:2. Mimo to Wise3ka na trudnym terenie by3a w stanie doprowadzia do stanu 4:3, a w 86 min po golu Jerzego Smasia wywalczya cenny remis. Warto dodaa, ?e by3 to pojedynek dwóch dru?yn, które w poprzednim sezonie by3y jeszcze IV-ligowcami.

Polan - Wis3a 4:4 (3:1)
1-0 Daniel Kurzawski 9
1-1 Maciej Zaborowski 20
2-1 Krzysztof Pytka 30
3-1 Jakub Ho3da 40
3-2 Micha3 G1dek 52
4-2 Daniel Kurzawski 67
4-3 Maciej Zaborowski 74
4-4 Jerzy Smao 86

Sedziowa3: D. Mucha
—ó3te kartki: Wójcik, M. Lustofin – Kuter, Oleksy, M. G1dek, Zaborowski, Sieczkowski
Czerwona kartka: Wójcik (Polan)

Polan: Kurpisz – Grabka, Krzaczek (77 R. Cegielski), Cholewa, Spinda – Mosio, Wójcik, Pytka (88 M. Lustofin), Bieo (82 Wróbel) – Daniel Kurzawski (88 Trytko), Ho3da.

Wis3a: Lukasz Zietara (71 Lukasz Bebel) – Piotr Kuter, Robert Nowakowski, Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy – Lukasz Bielaszka (75 Jerzy Smao), Lukasz Sieczkowski, Maciej Zaborowski, Micha3 G1dek – Pawe3 —aba, Adam Majka.

D1brovia D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin 2:2 (1:1) - 18.06.2005
W tym zestawieniu nie mog3o zabrakn1a derbowego pojedynku z odwiecznym rywalem z D1browy Tarnowskiej. Na spotkanie wybra3a sie znaczna liczba szczucinskich kibiców, która zdominowa3a d1browskie trybuny. Wrza3o na trybunach, a na boisku nie zabrak3o emocji i zacietej walki. Efektem tego by3a skrecona noga, rozbita g3owa oraz rozciety 3uk brwiowy. Niesieni dopingiem swoich sympatyków Wiolacy ju? w 15 min wyszli na prowadzenie. Jednak D1brovia zdo3a3a wyrównaa, a w drugiej po3owie meczu strzelia na 2:1. Mimo to, gospodarze d3ugo nie cieszyli sie korzystnym wynikiem, bo Adam Majka piea minut póYniej wyrówna3 na 2:2. Spotkanie to by3o ostatnim w sezonie 2004/05, który Wis3a ostatecznie zakonczy3a na 5 miejscu w tabeli.

D1brovia - Wis3a 2:2 (1:1)
0-1 Jerzy Smao 15
1-1 Dawid Wolanski 37
2-1 Pawe3 Dorosz 60
2-2 Adam Majka 65

Sedziowa3: M. Kuo z Tarnowa
—ó3te kartki: Majka, Sieczkowski
Widzów: 300

D1brovia: Arkadiusz Kucharski (46 Pawe3 Kedzielawa) - Jakub Kogut, Piotr Miko3ajczak, Tomasz Urban - Dawid Wolanski, Marcin Stachura, Marek Ku3aga (78 Marcin Bia3as), Marcin Dziegiel, Marcin Wróblewski (46 Pawe3 Bia3as) - Pawe3 Dorosz, Pawe3 Ogara.

Wis3a: Lukasz Bebel - Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy, Tomasz Kopia (46 Adam Majka), Dominik Ko3ton - Lukasz Sieczkowski, Jerzy Smao (65 Marcin Kapel), Tomasz Kowal, Piotr Kuter - Jacek Bedkowski (36 Tomasz Zielinski), Micha3 G1dek.

Wis3a Szczucin - Bruk-Bet Nieciecza 3:1 (0:0) - 30.10.2005
Na skutek reorganizacji lig w sezonie 2005/06 w V lidze mia3y sie utrzymaa jedynie zespo3y z czo3ówki tabeli. Celem Wis3y by3o w3aonie zajecie wysokiego miejsca, które dawa3oby byt w nowo powsta3ej V lidze. Natomiast mocny kadrowo zespó3 z Niecieczy by3 jednym z g3ównych faworytów do wygrania ligi, jak i równie? faworytem w pojedynku z Wis31. Jednak dru?yna Jerzego Smasia pokaza3a sie jako zespó3 waleczny, zdeterminowany, twardy psychicznie, skuteczny i szczeoliwy! Wygrywaj1c niespodziewanie 3:1 zainkasowa3a bardzo cenne trzy punkty. Zagraliomy wtedy bez kompleksów, udowadniaj1c, ?e potrafimy wygrywaa z najlepszymi. Ostatecznie na koniec sezonu zajeliomy 4 miejsce w tabeli, które zapewni3o nam gre w nowej nowos1decko-tarnowskiej V lidze.

Wis3a - Bruk-Bet 3:1 (0:0)
1-0 Tomasz Kowal 51
2-0 Krzysztof Bugajski 61 - gol samobójczy
3-0 Jerzy Smao 78
3-1 Tomasz Mikoo 82

Sedziowa3: M. Krupa z Bochni
—ó3te kartki: Kowal, Jaros3aw Bedkowski, Jacek Bedkowski - —urek
Widzów: 300

Wisla: Lukasz Bebel - Piotr Kuter, Krystian Knaga, Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy - Adam Majka (90 Grzegorz Kowalski), Tomasz Kowal (85 Konrad Miot3a), Micha3 G1dek, Lukasz Sieczkowski - Jerzy Smao, Jacek Bedkowski (69 Jakub G1dek).

Bruk-Bet: Lukasz Dunajko - Krzysztof Budzynski, Tomasz Mikoo, Tomasz Klich (56 Grzegorz Smolik) - Pawe3 Kozaka (44 Jaros3aw Bogusz), Grzegorz Pajor, Rafa3 Tomaszowicz, Krzysztof Bugajski, Sebastian —urek - Grzegorz Biedronski, S3awomir Dudek.

Wis3a Szczucin - Unia Tarnów 2:2 (2:0), karne 2:4 - 19.11.2006
Sezon 2006/07, w którym gramy w nowej, bardziej presti?owej V lidze. Wis3a na przekór  przewidywaniom radzi sobie w niej bardzo dobrze. Szczególnie w rundzie jesiennej, któr1 konczymy na 5 miejscu w tabeli. Na koniec tej rundy rozgrywamy awierafina3owy mecz w Pucharze Polski z Uni1 Tarnów. Niespodziewanie ju? po pierwszej po3owie prowadziliomy 2:0, gdy pieknymi bramkami z rzutów wolnych popisali sie: Tomasz Zielinski i Jaros3aw Bedkowski. Niestety, czo3owy zespó3 z IV ligi w drugiej czeoci meczu zdo3a3 odrobia straty i o wszystkim zadecydowa3y rzuty karne, które gorzej wykonywali zawodnicy ze Szczucina. Szkoda, bo znów byliomy blisko wyeliminowania faworyzowanej Unii. Mimo to, zaciety pojedynek z Uni1 by3 dobrym zwienczeniem owietnej postawy Wis3y w rundzie jesiennej tamtego sezonu.

Wis3a - Unia 2:2 (2:0) - awierafina3 Pucharu Polski
1-0 Tomasz Zielinski 30
2-0 Jaros3aw Bedkowski 36
2-1 Artur Wstepnik 47
2-2 Krzysztof Palej 66

Sedziowa3: Pawe3 Kukla z —abna
—ó3te kartki: Oleksy - Maciosek, Lisak, Pawlak
Widzów: 400

Wis3a: 1-Lukasz Bebel - 2-Piotr Kuter (75 19-Dominik Ko3ton), 3-Krystian Knaga, 5-Jarsos3aw Bedkowski, 4-Rafa3 Oleksy - 7-Marcin Kapel (55 17-Maciej Jedryk), 10-Szczepan Ko3ton, 6-Tomasz Kowal (82 15-Miko3aj Strycharz), 9-Adam Majka - 8-Jerzy Smao (10 14-Przemys3aw Foder), 11-Tomasz Zielinski

Unia: 1-Lukasz Lisak - 2-Wac3aw Maciosek, 3-Konrad Fryo, 4-Bart3omiej Glen (11 13-Kamil Pawlak), 5-Roger Radlinski - 6-Daniel Bartkowski, 7-Piotr Bibro (46 14-Artur Wstepnik), 8-Lukasz Kazik, 17-Piotr Drozdowicz (46 15-Lukasz Chrobak) - 9-Pawe3 —aba, 10-Krzysztof Palej.

Przygotowa3: Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864593 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.