Wisła Szczucin

Walne Zebranie Klubu

Dnia 22 listopada odbyło się Walne Zebranie Klubu LKS Wisła Szczucin, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na zebraniu obecnych było niecałe 30 osób. Po otwarciu zebrania oraz dopełnieniu kilku formalności ustalono, że prawo do głosowania mają 24 osoby. Następnie swój referat sprawozdawczy przeczytał prezes zarządu klubu - Edmund Kupiec. Było to bardzo ogólnikowe podsumowanie ostatnich dwóch lat działalności jego zarządu. Przypomnijmy, że ustępujące dziś władze klubu zostały wybrane dnia 9 grudnia 2006 roku. Bezpośrednio po nim swoje sprawozdanie wygłosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Prażuch. Był to również bardzo ogólny zarys opisujący prace zarządu.

Zaraz po tym zostało przyznane absolutorium ustępującemu zarządowi klubu. Następnie przyjęto z ilu osób składać ma się nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. Ustalono, że w do zarządu wejdzie pięć członków, a do komisji trzech. Potem - drogą głosowania - zaczęto wybierać kandydatów do nowego zarządu klubu. Po wybraniu pięciu osób nowy zarządu ukonstytuował między sobą funkcje dla poszczególnych osób. Tak ukształtowały się nowe władze klubu:

Prezes: Edmund Kupiec
Wiceprezes: Tadeusz Knapczyk
II Wiceprezes: Zbigniew Furgał
Sekretarz: Mikołaj Strycharz
Członek zarządu i kierownik drużyny: Andrzej Orszulak

Jak widać zarząd niewiele się zmienił. Przede wszystkim od tego sprzed dwóch lat, który liczył 10 osób został uszczuplony.

Wybrano również komisje rewizyjną, w której skład weszli:

Przewodniczący: Marian Stochliński
Sekretarz: Jan Duda
Członek: Marian Prażuch

Należy również wspomnieć, że przed wyborami swoje dość obszerne przemówienie miał Wójt Gminy Szczucin - Jan Sipior, po którym doszło do dyskusji na temat przyszłości, jak i przeszłości klubu.

Życzymy powodzenia oraz sukcesów!


Copyright © 1998-2018 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 2493050 (od 21.07.06); 0,045 s., IE, FF, O, G, S.