Wisła Szczucin
Olimpia Wojnicz - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Wygraa i min1a Olimpie w tabeli.


Olimpia

Wis3a

13.04.2014 (niedziela),
godz. 16.30, Wojnicz
1:3 (0:3)

Bramki:
0-1 Konrad Wo3oszyn 18
0-2 Jakub Nytko 20
0-3 Jakub Nytko 37 - karny
1-3 Micha3 Zamiata3a 64

Sedziowa3: Seweryn Kozub (Brzesko)
—ó3te kartki: Setlak, Nowak, Malisz, Olszak, Ladwik, Hynek - Rusek dwie, Pochron
Czerwona kartka: Rusek (Wis3a, 45+3 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 100

Olimpia: 1-Norbert So3tys - 14-Wojciech Setlak (50 2-Marcin Olszak), 5-Jacek Malisz, 3-Mateusz L1dwik, 4-Mateusz Kubon (57 15-Micha3 Zamiata3a) - 10-Szymon Biernacki (73 17-Jakub Hynek), 7-Wojciech Kubon, 16-Mateusz Nowak, 9-Kamil Kubon (46 18-Konrad Migon) - 8-Dariusz Barwacz, 11-Maciej Debski.
Trener: Janusz Kubon.

Wis3a: 1-Oskar Choma - 11-Dawid Dynak, 5-Kamil Dynak, 16-Bartosz Pochron, 3-Dariusz Ko3ton - 10-Szczepan Ko3ton, 9-Sebastian Bator, 7-Jakub Nytko, 4-Patryk Rusek - 15-Konrad Wo3oszyn (80 13-Lukasz Labuz), 18-Marek Trójniak (60 6-Kamil Furga3).
Trener: Jaros3aw Bedkowski.


Komentarz

Wszystko, co najlepsze i najgorsze w tym meczu wydarzy3o sie w pierwszej po3owie. Wtedy pad3y trzy bramki dla Wis3y, by3y trzy rzuty karne (z czego tylko jeden wykorzystany...) i czerwona kartka. Z ca3ych tych zajoa, które ogl1daliomy przez pierwsze 45 minut, to Wis3a wysz3a bardziej zwyciesko, bo prowadzi3a 0:3. Jednak czerwona kartka ujrzana przez naszego zawodnika skomplikowa3a t1 - wydawaa by sie mog3o - pewn1 sytuacje. Mimo to, Olimpia w drugiej czeoci meczu zdo3a3a tylko raz pokonaa naszego bramkarza i trzy punkty zainkasowa3a Wis3a.

Przez pierwsz1 czeoa spotkania w Wojniczu nie mo?na by3o sie nudzia. Wrecz koncertowo zagra3a w niej Wis3a. Od pocz1tku niemal wszystko nam wychodzi3o, to my byliomy zdecydowanie stron1 przewa?aj1c1 i co najwa?niejsze byliomy równie? skuteczni. W 18 min z lewej strony doorodkowa3 na 5 metr Szczepan Ko3ton, a tam znalaz3 sie Konrad Wo3oszyn, który nog1 skierowa3 futbolówke do bramki - 0:1. W 20 min defensywe miejscowych wrecz rozklepali Patryk Rusek i Jakub Nytko, w wyniku tego, ten drugi znalaz3 sie w sytuacji sam na sam i p3askim uderzeniem pokona3 bramkarza Olimpii - 0:2. Piekny sen Wis3y móg3 trwaa nadal, bo w 25 min mieliomy rzut karny (za zagranie rek1), ale intencje Marka Trójniaka bezb3ednie wyczu3 Norbert So3tys. Jednak chwile póYniej po raz drugi mogliomy sprawdzia bramkarza Olimpii strza3em z 11 metrów (za faul na Szczepanie Ko3tonie) i tym razem do pi3ki podszed3 Jakub Nytko - 0:3.

Wszystko sz3o, a? zadziwiaj1co 3atwo. Pokazaliomy sie jako zespó3 bardziej waleczny, lepszy, skuteczny i szczeoliwy. To wszystko - w tak krótkim odstepie czasowym - naprawde rzadko zdarza sie naszym zawodnikom. Niestety, nie utrzymaliomy tej wysokiej formy do konca. K3opoty zacze3y sie dziaa jeszcze w samej koncówce pierwszej po3owy. W 45 min Olimpia wywalczy3a rzut karny (faulowa3 Jakub Nytko), ale uderzenie Jacka Malisza trafi3o w poprzeczke bramki. Gdy wydawa3o sie, ?e najgorsze mamy za sob1, to w doliczonym czasie gry drug1 ?ó3t1 kartke zobaczy3 Patryk Rusek i wylecia3 z boiska. To by3 sygna3 dla gospodarzy, ?e jeszcze nie wszystko stracone.

I tak w3aonie wygl1da3a druga czeoa spotkania. Olimpia - graj1ca w przewadze - wiedzia3a, ?e jeszcze mo?e coo ugraa w tym tragicznym dla siebie meczu. Wis3a skupi3a sie wy31cznie na obronie - byle pi3ka by3a jak najdalej od w3asnego pola karnego. Ta sztuka d3ugo sie Wiole udawa3a, a gdy ju? rywal dochodzi3 niebezpiecznie blisko, to owietnie w bramce spisywa3 sie Oskar Choma. Mimo to, Olimpia dopie3a swego - w 64 min po doorodkowaniu z wolnego w odpowiednim miejscu znalaz3 sie Micha3 Zamiata3a i z bliskiej odleg3ooci wpakowa3 na 1:3. Na nasze szczeocie, po tym golu nie pozwoliliomy Olimpii z3apaa wiatru w ?agle. Nasza defensywa (czyli praktycznie ca3a dru?yna) nie da3a sie ju? zaskoczya, a rywal s3ab3 z minuty na minute. Takim sposobem uda3o sie dowieYa korzystny dla nas wynik. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860074 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.