Wisła Szczucin
Wis3a Grobla - Wis3a Szczucin Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y S.:
- Przed spotkaniem remis bra3bym "w ciemno"; po pierwsze ze wzgledu na specyficzne, w1skie i krótkie boisko w Grobli, po drugie z uwagi na fakt, ?e gospodarze walcz1 o unikniecie spadku. Po koncowym gwizdku odczuwam jednak pewien niedosyt, gdy? zwyciestwo straciliomy na w3asne ?yczenie. Zadecydowa3y o tym trzy aspekty. Pierwszym z nich by3a kontuzja Piotrka Lechowicza, która zmieni3a uk3ad gry. Drugi to zupe3nie bezsensowna czerwona kartka dla Piotrka Kutra, po której od 64. min przysz3o nam graa w os3abieniu. Chwile póYniej strzeliliomy wprawdzie drug1 bramke, ale zejocie Piotrka z boiska spowodowa3o, ?e gospodarze uwierzyli w mo?liwooa uzyskania korzystnego wyniku i rzucili sie do ataku. Mimo tego mogliomy zdobya trzy punkty, ale w ostatniej minucie Lukasz Bebel wypuoci3 pi3ke z r1k i chc1c naprawia swój b31d sfaulowa3 przeciwnika, co skonczy3o sie rzutem karnym dla gospodarzy. Chcia3bym pochwalia dru?yne za walke. Trudno jednak przez blisko 30 minut graa w os3abieniu, zw3aszcza na tak ma3ym boisku, na którym praktycznie ka?da akcja konczy3a sie wrzuceniem pi3ki w pole karne.

Wojciech Kujacz, trener Wis3y G.:
- Zremisowaliomy mecz, w którym przed pierwszym gwizdkiem uczula3em zawodników na sta3e fragmenty gry. W trakcie spotkania okaza3o sie, ?e obie bramki straciliomy w3aonie po takich fragmentach; jedn1 po wyrzucie pi3ki z autu, drug1 po rzucie wolnym. Niestety, powtórzy3a sie sytuacja z poprzednich meczów. Znów zabrak3o nam czegoo, ?eby otworzya wynik (mimo wypracowanych sytuacji) i ponownie musieliomy go gonia. Musze pochwalia zespó3 za postawe w drugiej po3owie. Ch3opcy wyszli na boisko z myol1 o odrobieniu strat i pomimo tego, ?e dru?yna ze Szczucina strzeli3a nam drug1 bramke, uda3o nam sie doprowadzia do remisu. Chwa3a zespo3owi za to, ?e mimo faktu, i? przegrywa3 ró?nic1 dwóch trafien, nie za3ama3 sie i gra3 do konca. Walczymy dalej i zobaczymy jak bedzie uk3adaa sie sytuacja w tabeli, bo w tej chwili widaa, ?e zespo3y z dolnych jej rejonów zaczynaj1 wygrywaa. W najbli?szej kolejce czeka nas wyjazdowy pojedynek z Dunajcem Nowy S1cz i na pewno nie bedzie to dla nas 3atwy mecz. Na koniec chcia3bym powiedziea, ?e zastanawiaj1 mnie poczynania niektórych dru?yn. Mam tu na myoli przede wszystkim przek3adanie spotkan Victorii Witowice Dolne, które tamtejsi dzia3acze uzasadniaj1 podobno wyborami.

Zapowiedź meczu

Na wyjazdach spisujemy sie gorzej. Co bedzie w Grobli?


Wis3a G.

Wis3a Sz.

17.05.09 (niedziela),
godz. 16.00, Grobla
2:2 (0:1)

Bramki:
0-1 Mateusz Tredota 20
0-2 Grzegorz Tabor 68
1-2 Mariusz Misa 73
2-2 Micha3 Leoniak 90+1 - karny

Sedziowa3: Mateusz Libera z —abna
—ó3te kartki: Siodlarz, Leoniak - Bedkowski, Oleksy, Tredota, Ko3ton, Bebel, Kuter dwie
Czerwona kartka: Piotr Kuter (64 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 150

Wis3a Grobla: Tomasz Kielan - Pawe3 Tabor, Marcin Krokosz, S3awomir Siodlarz, Tomasz Oliwa - Lukasz Oliwa, S3awomi Maolaniec, Jaros3aw Krzyk, Rafa3 Sarara (64 Daniel Sikorski) - Mariusz Misa (80 Adrian Szczygie3), Micha3 Leoniak.

Wis3a Szczucin: Lukasz Bebel - Piotr Kuter, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz (38 Rafa3 Oleksy), Krystian Knaga - Adam Majka, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Sebastian Bator, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Sedzia dzisiejszego spotkania sypa3 kartkami jak z rekawa. Wiole Szczucin pokaza3 a? 7 ?ó3tych kartek, w tym dwie i w konsekwencji czerwon1 ukara3 Piotra Kutra i nasz zespó3 od 64 min gra3 w os3abieniu. Mimo tego po golach Mateusza Tredoty i Grzegorza Tabora od 68 min prowadziliomy 0:2. Niestety po raz kolejny w tym sezonie tracimy bramki i punkty w ostatnich minutach meczu... Tym razem po b3edach naszego bramkarza Lukasza Bebla, który najpierw da3 sie przelobowaa, a w 90 min po nie z3apaniu pi3ki ucieka3 sie do faulu na polu karnym, co przynios3o gospodarzom "jedenstke" i tym samym gol na 2:2.

Wis3a Szczucin przed meczem z Grobl1 mia3a 5 spotkan z rzedu, w których nie dosta3a ani jednego ?ó3tego kartonika, nie wspominaj1c ju? o czerwonym. W dzisiejszym pojedynku sedzia z —abna - pan Mateusz Libera - chyba za wszelk1 cene postanowi3 przerwaa passe gry "fair play" naszej dru?yny. Zrobi3 to z takim rozmachem, ?e kartki pokaza3 a? szeocioro naszym zawodnikom. A Piotr Kuter ujrza3 a? dwie ?ó3te, co równoczeonie liczy3o sie z opuszczeniem boiska przez naszego obronce, który moim zdaniem nie zas3u?y3 ani nawet na jedn1 kartke. Poniewa? najpierw przy faulowaniu zawodnika gospodarzy wiecej by3o aktorstwa pokrzywdzonego, ni? faktycznej krzywdy, a póYniej interpretacja przeszkadzania w rozpoczeciu gry miejscowym nie by3a a? taka, aby od razu karaa kolejn1 ?ó3t1 kartk1. Ale có? poczynia, jeoli sedzia dzisiejszego meczu a? tak sie rozochoci3 w upominaniu naszych pi3karzy ?ó3tymi kartkami...

Przy tym wszystkim warto dodaa tak1 ciekawostke, ?e dla Piotra Kutra by3y to pierwsze ligowe kartki - uwaga - od 49 spotkan! Ostatnio Kuter obejrza3 jakikolwiek kartonik 13 maja... 2007 roku. Jak na obronce jest to wyczyn naprawde imponuj1cy.

Spotkanie z Wis31 Grobl1 jednak nie przebiega3o tylko pod znakiem "wlepiania" kartek z regularnooci1 karabinu maszynowego. Dzia3o sie o wiele wiecej. Pocz1tek meczu nale?a3 do pi3karzy ze Szczucina, którzy zdecydowanie przejeli inicjatywe. Nie wiele brakowa3o, by w pierwszych minutach bramke strzeli3 Sebastian Bator. PóYniej z wolnego o milimetry pomyli3 sie Grzegorz Cholewa. W 12 min Mateuszowi Tredocie w sytuacji sam na sam zbytnio odskoczy3a pi3ka i bramkarz gospodarzy zdo3a3 obronia, jego ju? spóYniony strza3. Tredota zrehabilitowa3 sie w 20 min. Wtedy pi3ke z autu na wysokooci pola karnego wzd3u? bramki rzuci3 Jaros3aw Bedkowski, a tam w zamieszaniu futbolówke "przed3u?y3" Grzegorz Tabor, która trafi3a do wspomnianego Tredoty, który z kolei z g3ówki skierowa3 pi3ke do bramki Grobli.

Tak wiec wszystko sz3o po myoli szczucinskiej dru?yny. Jednak do czasu. W 35 min kontuzji nabawi3 sie Piotr Lechowicz. Wygl1da3o to dooa powa?nie, bo obronca Wis3y z grymasem bólu, kulej1c opuszcza3 boisko, a zmieni3 go Rafa3 Oleksy. Jednak po meczowe diagnozy by3y ju? bardziej optymistyczne i bya mo?e Lechowicz zagra ju? w najbli?szym spotkaniu.

W koncówce pierwszej po3owy przycisn13 zespó3 z Grobli, który dwukrotnie by3 bliski pokonania bramkarza przyjezdnych. Najpierw po krótko rozegranym wolnym i strzale Rafa3a Sarary, pi3ka rykoszetem dochodzi do naszej bramki, a Lukasz Bebel instynktownie kolanem wybija futbolówke. Potem po doorodkowaniu na "d3ugi" s3upek i g3ówce Micha3a Leoniaka Bebel po raz kolejny wybrania nog1 pi3ke zmierzaj1c1 wprost do siatki szczucinian.

W drugiej po3owie miejscowi dostali jeszcze wiecej animuszu, a to za spraw1 wspomnianej wy?ej czerwonej kartki dla naszego zawodnika i gry naszej Wis3y w os3abieniu od 64 min. Mimo tego niekorzystnego obrotu to my cztery minuty póYniej podwy?szamy rezultat na 0:2! Po doorodkowaniu z wolnego Cholewy, g3ówk1 swoj1 6 bramke w tym sezonie uzyskuje Grzegorz Tabor.

Do konca spotkania zosta3o jeszcze ponad 20 minut. Wis3a Szczucin potrafi3a sie skutecznie bronia, jednak tylko do 73 min... Do prostopad3ej pi3ki nie potrzebnie wychodzi z bramki Bebel, który nie ma szans na z3apanie pi3ki, co wykorzystuje Mariusz Misa, który bed1c w naro?niku pola karnego lubuje naszego bramkarza.

Gospodarze po strzeleniu kontaktowej bramki nabrali "wiatru w ?agle". W koncówce spotkania mieli trzy dogodne sytuacje: g3ówke Misy z linii bramkowej wybi3 Szczepan Ko3ton, potem strza3 Leoniaka w pore zablokowali obroncy Wis3y, a nastepnie strza3 z 16 metrów zawodnika Grobli z pod poprzeczki obroni3 Bebel. Trzeba zaznaczya, ?e nasza Wis3a równie? stwarza3a sytuacja. Jedna z nich prawie zakonczy3a sie powodzeniem, ale uderzenie z ostrego k1ta Batora wybroni3 Tomasz Kielan.

Gdy wydawa3o sie, ?e dowieziemy zwyciestwo do konca spotkania sta3o sie to... co zwykle, czyli straciliomy bramke. W 90 min fatalny b31d pope3nia Lukasz Bebel, który przy linii koncowej wypuszcza pi3ke z r1k, któr1 "wy3uskuje" S3awomir Siodlarz, na co Bebel ratuje sie faulem. "Jedenastke" pewnie wykorzystuje Micha3 Leoniak i wynik spotkania ustala na 2:2.

W tej rundzie to trzeci mecz, w którym nie potrafimy dowieoa korzystnego wyniku i tracimy bramki w samej koncówce spotkania. Dzio mieliomy pecha, a w szczególnooci nasz bramkarz. Na dodatek sedzia zbytnio "czestowa3" nas ?ó3tymi kartkami. Niestety tak to bywa... Miejmy nadzieje, ?e za tydzien w derbach z D1brovi1 bedzie ju? inna historia...

Miko3aj Strycharz

Video

0-2 Grzegorz Tabor 68
1-2 Mariusz Misa 73
2-2 Micha3 Leoniak 90+1 - karny


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862692 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.